Sme hrdí na našu prácu

Čo potrebujete?

Triedenie odpadov podľa druhu


Úprava odpadov drvením


Dočasné zhromažďovanie odpadov


Spracovanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu


Skládkovanie vybraných druhov odpadov


Odvoz odpadov prostredníctvom externej firmy

Potrebujete informácie?
Zavolajte nám: 035/778 3378