Potrebujete informácie? Zavolajte nám
+421 35 778 3378 / +421 904 674 194

Sme hrdí na našu prácu

Čo potrebujete?

Triedenie odpadov podľa druhu


Úprava odpadov drvením


Dočasné zhromažďovanie odpadov


Spracovanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu


Skládkovanie vybraných druhov odpadov


Odvoz odpadov prostredníctvom externej firmy