Práve pripravujeme

Aeróbna technológia na stabilizáciu a hygienizáciu biologicky rozložiteľnej frakcie TKO

Inteligentné vysokoteplotné aeróbne fermentačné zariadenie KATOR-15-3 má valcové prevedenie, priemer sila je 6 metrov a celková výška zariadenia je 9 metrov (vnútorná výška je 4,5 metra), celková hmotnosť je 32 ton a celkový objem je 120m3. Fermentačná nádrž sa skladá z fermentačného sila, systému pohonu vretena, hydraulického energetického systému, systému podávania a zdvíhania, systému prívodu vysokotlakového vzduchu a automatického riadiaceho systému.

Časti technológie

Opis fungovania vysoko-teplotného fermentačného zariadenia

Vstupní biologicky rozložiteľný odpad sa premieša, aby sa zabezpečila vlhkosť zlúčeniny 60-65%. Počas fermentácie pri dodržaní správnej regulácie vlhkosti, teploty a objemu kyslíka dochádza k úplnému rozkladu odpadu.

Dochádza k dekompozíciu organických látok, čím sa zmenší objem odpadu. Pre dodržanie optimálnej úrovne teploty počas fermentácie udržuje vysoko-teplotná fermentačná nádrž teplotu na úrovni medzi 55 a 75 °C pomocou ventilácie, dávkovaním a miešaním kyslíku. Počas procesu dochádza k zničeniu baktérií a parazit a tiež k deodorácii pomocou deodoračného zariadenia - biofiltra. Z biologicky rozložiteľného odpadu je možné získať organické hnojivo.

Vlhkosť biologicky rozložiteľného odpadu je na začiatku medzi 60 a 70%. Jedným z výhod prístroja je schopnosť monitorovania pomeru uhlíku a dusíku počas kompostovania. Toto umožní určiť presnú dobu fermentácie, čo je v každom prípade najmenej 7 dní pričom vlhkosť kompostu klesne na 15-18%.

Kompost nevyhovujúcej kvality používame na pokrytie skládkového telesa. Na skládke prebiehajú rekultivačne práce etapy 1. a 2. Na celú rekultiváciu mame schválený projekt podľa ktorého na pokrytie skládkového telesa je potrebné množstvo 34 000m³. Predpokladané množstvo kompostovaného odpadu je 8 000 t ročne, z čoho po kompostovaní počítame s množstvom 4000-4200t ročne. Dokážeme priebežne umiestniť produkované množstvo kompostu, čo za päť rokov bude 20 000t.